Brief Georgeanne

Beste collega’s en relaties,

Na bijna 9 jaar vertrek ik bij De Loods architecten en adviseurs. Met pijn in het hart, maar het is een bewuste keuze. De tijd is gekomen om een nieuw avontuur aan te gaan. Op 22 februari 2021 is het zover en neem ik officieel afscheid van De Loods.

Ik kijk terug op een hele fijne periode in mijn leven. Een periode vol bijzondere successen en waardevolle relaties. In 2012 heb ik de kans gekregen om onderdeel uit te mogen maken van dit bijzondere bedrijf. De Loods is namelijk een coöperatie waarbij iedereen mede-eigenaar is. Dit zie en voel je binnen het bedrijf. Er is bij iedereen een hoge mate van verantwoordelijkheid, niet alleen zakelijk maar ook in de maatschappelijke context. De Loods stond destijds voor een opgave om de toekomst van het bedrijf zeker te stellen omdat een groot deel van de oorspronkelijke oprichters uit 1981 net met pensioen was gegaan of met pensioen zou gaan. Een mooie taak die ik de afgelopen jaren met veel plezier vervuld heb.

Samen hebben we bereikt dat er een nieuw ervaren team staat om het bedrijf voort te zetten. We zijn gegroeid in aantal mensen, maar ook in de breedte en inhoudelijkheid van onze diensten. Onze focus is meer komen te liggen op vernieuwing en innovaties in ons vakgebied. Samen werken we bijvoorbeeld actief mee aan concepten om betaalbaar wonen mogelijk te maken, maar ook om de verduurzaming van bestaand vastgoed op gang te krijgen. Iedereen kan bouwen, Nxt Level Housing, De OMbouwers, Smart-Pack zijn hele tastbare prachtige voorbeelden waaraan ik mijn steentje bij heb mogen dragen.

Ik ben iedereen ontzettend dankbaar voor zijn of haar inzet en betrokkenheid. Mede daardoor is De Loods financieel gezond, beschikken we over een goed netwerk en hebben we een sterk imago en positie opgebouwd. Daar mogen we trots op zijn!

Als ontwikkelmanager en MT-lid bij BPD zal ik, vanaf 22 februari 2021, een andere weg inslaan. Neemt niet weg dat ik de ontwikkelingen van De Loods zeker zal blijven volgen. Ik blijf immers actief op het gebied van de gebouwde omgeving én haar partners en bewoners. Mijn laatste maanden als directeur van De Loods blijf ik met dezelfde dosis enthousiasme en daadkracht vervullen.

De MT leden Paul Bouw, Daan Verhoeven en Wout Hertogs aangevuld met Suzanne van Deursen als voorzitter van de vereniging De Loods nemen mijn taken over. Tegelijkertijd gaan zij zich oriënteren hoe zij het directieteam kunnen complementeren om de bedrijfscontinuïteit op langere termijn te borgen.

Met vriendelijke groet,

Georgeanne de Leuw – van Liebergen

Alle medewerkers