Mariëlle van ‘t Klooster

“Bij De Loods denken we overal over na. Onze aandacht gaat niet alleen naar het ontwerp, maar ook naar alle andere aspecten. Past het binnen het budget? Binnen de context? En vooral bij de behoeften en verwachtingen van de bewoners? Hoe moeten we met die bewoners communiceren, hoe krijgen we ze erbij betrokken? Al die facetten nemen we mee. Dat betekent dat ik corporaties bij renovatie en onderhoud – waar ik me vooral mee bezighoud – heel breed kan adviseren. Juist dat maakt mijn werk hier zo boeiend.”

“Bij ons staan bewoners en gebruikers voorop. Altijd, zonder uitzondering. Zij moeten wonen, werken of verblijven in de omgeving die wij realiseren. Zij weten waar het om gaat, wat werkelijk belangrijk is. Daarom zullen we hen altijd nauw bij de plannen en het proces betrekken. Op een slimme manier beantwoorden aan hun wensen en behoeften, binnen budget, dat vind ik steeds opnieuw de uitdaging. En vooral ook op een duurzame manier, waarbij het niet alleen gaat om energiebesparing, maar ook om duurzaam materiaal(her)gebruik en een duurzaam ontwerp. Een ontwerp dat letterlijk voortduurt, zónder aan kwaliteit in te boeten!”

Functie

Bouwkundig medewerker | EPA-adviseur

Wij kijken verder dan het ontwerp; nemen alle facetten mee.

Alle medewerkers