Peter de Leuw

“Door middel van coaching en trainingen in onder andere de sportsector wil ik graag uit ieder individu het beste halen, maar het teambelang staat altijd voorop. Verschillende disciplines moeten samen als collectief een goed resultaat zien te bereiken.
Hard werken, voor elkaar door het vuur gaan, ego’s opzij zetten en als een team je doel willen behalen zijn voor mij zaken die zorgen voor energie en voldoening. Als coach probeer ik door te enthousiasmeren richting te geven en te motiveren om als een groep tot oplossingen te komen en deze ook te realiseren.

Plezier en een prettige werksfeer zorgen voor een gemotiveerde uitvoering, waarbij flexibiliteit en aanpassingsvermogen makkelijker in het proces worden ingepast.
Binnen de loods heeft iedereen ook echt iets voor elkaar over en is de betrokkenheid groot. Als coach/projectleider wil ik met alle partijen tot het beste resultaat komen, door integraliteit en creatief denken.”

Functie

Projectleider

Als coach/projectleider wil ik met alle partijen tot het beste resultaat komen, door integraliteit en creatief denken.

Favoriet project

Omkatten kamerpanden Sint Trudo, Eindhoven

“De druk om statushouders te huisvesten is hoog. Daarnaast is in de prestatie-afspraken met de gemeente Eindhoven opgenomen dat de corporaties streven naar een hechte samenwerking op het gebied van de ontwikkeling van het product flexwonen: kleine goede tijdelijke huisvesting met passende voorzieningen, tegen een prijs die past bij een beperkt budget. Tot de doelgroepen behoren de huishoudens die door omstandigheden direct woonruimte nodig hebben, vanwege geringe inschrijfduur beperkt toegang tot de woningvoorraad hebben en ook niet in aanmerking komen voor urgentie. Partijen streven naar uitbreiding van snel toegankelijke, tijdelijke huisvesting voor deze woningzoekenden.
Om op (middel)lange termijn te kunnen voorzien in ‘flexwonen’ en op korte termijn in het huisvesten van statushouders wil Trudo 172 studentenkamers ombouwen naar kleine zelfstandige studio’s.”

 

 

Alle medewerkers