Ons verhaal

Een organisatie is zo sterk als haar mensen. Vanuit die overtuiging kiest De Loods voor een bijzondere bedrijfsvorm, waarin die mensen centraal staan: de coöperatieve vereniging.

 

De coöperatieve gedachte zorgt voor een enorme betrokkenheid en gedrevenheid, voor enthousiasme en ondernemerschap 

Basis voor creativiteit

Iedere medewerker draagt verantwoordelijkheid voor ons bureau en heeft ook daadwerkelijk zeggenschap. We beheren samen het vermogen van De Loods BV, stellen samen ons ondernemingsplan vast met daarin onze visie en missie. Gezamenlijk omschrijven we wat ieders taken en bevoegdheden zijn en kiezen we ons bestuur. Ook de arbeidsvoorwaarden en de bestemming van het resultaat bepalen we zelf. Dat zorgt voor een enorme betrokkenheid en gedrevenheid, voor enthousiasme en ondernemerschap. Een uitstekende basis voor creatieve, spraakmakende en baanbrekende oplossingen.

Ontwerp en uitvoering

De Loods komt voort uit een bouwbureau binnen een woningcorporatie, dat in de jaren ’70 in eigen beheer nieuwbouw- en renovatieprojecten op zich nam. Toen de Rijksoverheid dat niet langer toestond, verzelfstandigden we ons en startten we begin jaren ’80 in een voormalige turffabriek in Griendtsveen met De Loods. Een passende naam, verwijzend naar de Middeleeuwse ‘bouwloodsen’; plekken op de bouwplaats waar bouwheer, bouwmeester en gezel samen werkten aan een bouwwerk. Ontwerp en uitvoering zo dicht mogelijk bij elkaar; in onze ogen nog altijd een belangrijke voorwaarde voor een succesvol project.

Altijd in dialoog

Vanuit het Peeldorpje bouwde De Loods een gedegen naam op in de regio. We groeiden van een bureau van zeven, naar veertien en inmiddels eenentwintig medewerkers. De oude turffabriek kon zo’n team niet langer huisvesten en in 2004 verhuisden we naar het voormalige klooster Mariëngaarde in Aarle-Rixtel. Van buiten al opgeknapt, maar van binnen nog zonder sfeer en ruimtelijke verhouding. Vanuit respect voor het bestaande maakten we de oude kloostergang weer zichtbaar en brachten we licht en ruimte in. Met sfeervolle werkplekken die per verdieping hun eigen karakter hebben. Zo creëerden we in het oude meisjespensionaat van de Zusters van Liefde een omgeving die onze werkwijze treffend karakteriseert: open, betrokken, creatief, in constante dialoog met gebruikers en elkaar. Dat is De Loods.

Alle medewerkers