Bloemenwijk, Schijndel

Integraal bouwen aan een wijk- en woongebouw

Het wijkgebouw als ankerfunctie

Joyce: “Een van de voornaamste uitdagingen was het verankeren van het Schijndelse verenigingsleven in het nieuwe wijkcentrum. Veel dorpse verenigingen zitten nu nog op verscheidene plekken, maar straks komen ze samen onder één dak in de Bloemenwijk. Het gaat om verenigingen met verschillende doelgroepen en activiteiten.

“Als ontwerper ga ik op zoek naar de kansen voor kruisbestuiving tussen deze groepen. Waar is samenwerking mogelijk of waar kan synergie worden behaald? Het is de kunst om de betrokkenen hiervoor in beweging te krijgen. Daarom heb ik van het toekomstige wijkgebouw een 3D-model gemaakt, waar je als kijker virtueel doorheen kunt lopen. Op die manier
neem ik ze mee in het nieuwe verhaal van het gebouw en in de meerwaarde voor hun vereniging. Tegelijkertijd ben ik heel benieuwd naar hún verhaal. We hebben dan ook veel sessies gehad met de toekomstige gebruikers om hun wensen op te halen.”

Ruimtes die je groter en kleiner kunt maken

“Het resultaat is een ontwerp dat sterk rekening houdt met een open cultuur en de wisselende wensen voor het gebruik van ruimtes. Zo kunnen we spelen met de omvang van de ruimtes, dankzij flexibele paneelwanden. De ene dag is het passend voor een grote markt, terwijl het de dag erop compact wordt ingericht voor de bridge- of dansclub. En omdat het wijkgebouw echt een spilfunctie vervult, hebben we gekozen voor een alzijdig gebouw dat zich naar alle zijden opent en uitnodigt om naar binnen te gaan.”

“De toegankelijke uitstraling van de plint staat in contrast met de woonlagen daarboven. Daar is juist gekozen voor een menselijke maat, bijvoorbeeld met kleinere gevelopeningen, balkons en penanten. Deze elementen in de gevel tonen dat hier gewoond wordt. Door deze ontwerpkeuze krijgen de toekomstige bewoners niet het gevoel dat ze in een openbaar gebouw wonen, maar dat ze hier echt hun eigen plekje hebben.”

“In het ontwerp is er ook ruimte gemaakt voor ontmoeting volgens het ‘B’ons Thuis’ concept. De bewoners kunnen via een corridor – ‘de pantoffelzone’ – direct vanuit hun woning naar een gemeenschappelijke ruimte. De bewoners geven samen invulling aan de ruimte naar gelang hun gemeenschappelijke behoefte. Het kan een ruimte worden voor activiteiten, voor samen koken en eten, het kan ingezet worden als logeerkamer, maar ook voor een zorgfunctie. Een integrale aanpak die mooi past in het gedachtegoed van de Bloemenwijk”, aldus Joyce.