Projecten

Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming, transformatie, wijkvernieuwing, zorg- en onderwijsvastgoed, mfa’s … Het track record van De Loods laat een diversiteit aan projecten zien, in al even diverse verschijningsvormen. Immers, de signatuur van ons bureau zit hem niet in een herkenbaar plaatje. Een goed en integraal totaalproduct, voor én met gebruikers, dát kenmerkt De Loods.

Bekijk hier een selectie van onze projecten. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze of andere projecten.

Grondgebonden wonen

Van stedenbouwkundig plan tot technisch ontwerp

Transformatie

Herbestemming als kans voor verduurzaming bestaand (monumentaal) vastgoed