Transformatie Flierbosdreef Amsterdam

Van kantoor naar woongebouw met 397 appartementen

onderdeel van een grotere gebiedstransformatie

PROJECTKENMERKEN

Functie | wonen

Locatie | Amsterdam

Omvang | 397 wooneenheden

Opdrachtgever | Camelot

Opgeleverd | 2023

een optopping die contrasteert met de basis

Het bestaande kantoorgebouw bestaat uit een sculpturale baksteenmassa met lange horizontale puien en borstweringen met insnedes op willekeurige plekken. In het ontwerp wordt terug gegaan naar de basis door het verwijderen van de bestaande opbouw en de vleugel aan de voorgevel. Vervolgens wordt er een nieuw volume toegevoegd; een optopping die contrasteert met de basis. De afwijkende architectuur van de optopping versterkt de eigen identiteit van de optopping en het gebouw als geheel. In het ontwerp is een open en actieve plint opgenomen die plaats biedt aan diverse functies als entree met lounge, OBA, horeca en meer. Aan de achterzijde zorgt de lounge met terras voor levendigheid en zorgen de woningen voor meer sociale controle in dit gebied.

Van kantoor naar woongebouw; nieuwe gevelpanelen tussen de woningen en een fijnere kozijnindeling maken de woningen onderling afleesbaar en dragen zo bij aan de menselijke maat van het getransformeerde gebouw. Daarnaast worden de bestaande insnedes van de horizontale puien benut voor het plaatsen van Franse balkons, die de woonuitstraling van het getransformeerde gebouw verder versterken. Ook zijn de woningplattegronden vertaald in een gridstructuur ten behoeve van de afleesbaarheid van de woningen in de gevel. Door het in- en uitdrukken van deze gridstructuur ontstaan er buitenruimten en krijgt de optopping een luchtige uitstraling en een afwisselend gevelbeeld.