Onderhoud woongebouw De Ligt

Oplossingen waar iedereen beter van wordt

Luisteren is één, begrijpen is twee, de oplossing is drie

Het team van De Loods zit het liefst vanaf de start met alle betrokken partijen aan tafel. Zolang de plannen nog niet in steen zijn gehouwen, is er lucht voor inbreng en dialoog. En vooral ruimte om samen andere en mogelijk betere keuzes te overwegen. In een dergelijke situatie is De Loods pas echt van meerwaarde. Wat betreft De Ligt is er geluisterd naar de wensen van zowel de bewoners als de opdrachtgever. Al snel bleek dat er een duidelijk verschil was in de praktische wensen van de bewoners enerzijds en de strategische visie van de woonstichting anderzijds.

Waarom zou je weghalen wat goed is?

De Loods stelt altijd verschillende varianten en oplossingen voor op basis van (technisch) onderzoek en gesprekken met alle betrokken partijen, hoe groot of klein een opdracht ook is. Dat gebeurt in de vorm van zogenoemde scenario’s. Daarin worden van alle betrokken partijen zoveel mogelijk wensen meegenomen. Elk scenario is onder andere voorzien van een kostenoverzicht, beeld, (on)mogelijkheden, randvoorwaarden en de technische haalbaarheid.

De droogloop naar het zorgsteunpunt

Als we ontwerpen vanuit een verkeerde basis, komen er gedurende het proces geheid hindernissen bovendrijven. En hindernissen kosten meestal geld. Dat kan je voor zijn door in de voorbereidingsfase goed onderzoek te doen. Als blijkt dat de standpunten van bewoners en opdrachtgever te ver uit elkaar liggen gaan we de dialoog aan. We overtuigen met gedegen onderbouwingen en berekeningen. Pas als er sprake is van overtuigende voorstellen en je hebt – zoals bij De Ligt – ook nog eens de bewoners aan je kant, wordt er een klap op gegeven. Dat proces gaat niet over één nacht ijs.

Georgeanne van Liebergen, voormalig projectleider/directeur bij De Loods

bewonersbegeleiding zit bij De Loods in haar genen

“Tijdens de selectie dachten we dat De Loods het beste bij deze opdracht zou passen. En dat bleek in de praktijk te kloppen. Ze zijn veelzijdig of multidisciplinair net hoe je het wilt benoemen. Ze hebben veel kennis van onderhoud, maar ook op het gebied van nieuwbouw. Ze managen processen en geven inhoud hieraan. Specialismen zoals ontwerp, engineering, duurzaamheid, bewonersbegeleiding etc. ze hebben het allemaal in huis. Dat is voor ons als opdrachtgever fijn werken”, aldus Ruud van Splunder.

Goed onderzoek loont. Door middel van een quickscan worden alle vinkjes gezet. Dat is de vertaalslag van theorie naar praktijk. In deze fase zoeken we alles uit en nemen we de eventuele laatste onzekerheid weg. Daarin gaan we ver. We kijken naar de kleinste dingen. Op de eerste plaats stellen we ons de vraag; wat vraagt het gebouw? Ook kijken we naar de behoeften van de bewoners. In het geval van De Ligt bleek bijvoorbeeld dat de bewoners veel meer gebaat zijn bij geïsoleerd zonwerend glas – dat ook binnen de gestelde norm valt – dan het duurdere HR triple glas.

Mark Gommans, bouwkundig medewerker

Van tekening naar praktijk

Ze kunnen altijd, ongeacht de weersomstandigheden van gebouw A naar gebouw B. De droogloop wilden ze absoluut niet kwijt. Tegelijkertijd had de opdrachtgever de droogloop juist niet in de visie opgenomen, waardoor de gebouwen los van elkaar zouden komen te staan. Bovendien vormt de gang voor de bewoners ook een barrière naar het naastgelegen winkelcentrum, zodat er geen parkeeroverlast is. Kortom, een toekomstgerichte visie. Logisch voor de opdrachtgever, maar daar waren de huidige bewoners niet direct mee geholpen.