Bosrijk

Natuurinclusief bouwen

Bouwblokken als steensculpturen verbonden met het landschap

PROJECTKENMERKEN

Functie | wonen

Ontwerp | 2015

Locatie | Eindhoven

Omvang | 33 tot 50 woningen

Prijsvraag inzending 

Langzaam verkeerroutes als ruggengraat

De elf steensculpturen laten samen vier ensembles ontstaan die als woonclusters een licht verzonken plein afbakenen van de rest van het landschap. Hier openbaart zich een beschutte plek, gericht op interactie tussen de bewoners. Op het plein wordt overdekt geparkeerd en het centrale hart fungeert als waterberging. Aan de bovenzijde is het plein bedekt met terrassen en een brede boardwalk, die de individuele woningen met elkaar verbindt. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat hier een buurt op zich ontstaat, waar bewoners elkaar kennen, elkaar opzoeken en helpen. Ophoging van het landschap rondom de steensculpturen zorgt voor een ononderbroken groen en licht glooiend landschap waar openheid en privacy elkaar op een natuurlijke manier afwisselen.