Waalwijk

Appartementengebouwen Kasteellaan

De bestaande groenkwaliteit handhaven en versterken

PROJECTKENMERKEN

Functie | Collectieve woonvoorziening voor jongeren met autisme

Oplevering | 2021

Locatie | Waalwijk

Omvang | 78 appartementen

In samenwerking met | Casade + Chapeau woonkringen + Laride + Groupcare

een klassieke gevelcompositie van plint, midden en kroon

Beide gebouwen worden in verschillende kleuren baksteen uitgevoerd waarmee aansluiting wordt gezocht bij de architectuur van de omliggende bebouwing. Metselwerk is een duurzaam bouwmateriaal dat mooi veroudert en nagenoeg geen onderhoud vergt. Het basement van beide gebouwen wordt in een ander materiaal uitgevoerd waardoor het gebouw een klassieke gevelcompositie krijgt van plint, midden en kroon. Over de gevel loopt een rasterpatroon dat afwisselend wordt ingevuld met raamopeningen en schijven metselwerk in een contrasterende kleur. Bij de toren zijn een aantal gevelsprongen gemaakt en verspringt de daklijn zodat de toren een ranker voorkomen krijgt. In combinatie met verspringende balkons zorgt dit voor een levendig en dynamisch gevelbeeld. De hekwerken van de balkons krijgen een patroon dat gebaseerd is op het wapen van Besoyen, een knipoog naar het verleden. Met de realisatie van 75 nieuwe appartementen dragen beide gebouwen hun steentje bij aan de sociale woningbouwopgave van Waalwijk. Door hun fysieke aanwezigheid zorgen ze tegelijkertijd voor een kwaliteitsimpuls op deze bijzondere locatie waarmee de levendigheid van de wijk wordt versterkt.