Herbestemming kloosterproject Eikenburg

Van oud hoofdgebouw naar moderne kloosterloft

Het ademt eenvoud, rust maar ook een zeker grandeur

De eerste fase van de herontwikkeling betrof de transformatie van de 19e -eeuwse internaatschool tot kloosterlofts. St. Trudo gaf ons de opdracht om hier een haalbaarheidsonderzoek naar te doen. Samen met Kiki van Rassel Architectenburo maakten wij een ontwerp welke aan een aantal aannemers voorgelegd werd. Aannemingsbedrijf Nico de Bont presenteerde de beste visie en werd verantwoordelijk voor de realisatie. Een nieuw bouwteam was geboren.

Ze pakken de verantwoordelijkheid, gevraagd en ongevraagd

Bij projecten van deze omvang krijg je vele vraagstukken op je pad. Bekend en onbekend, vertelt Jos Goijaarts. Het was dan ook een zeer ingewikkelde klus. “Wij werken graag samen met partijen die echt iets toevoegen. Bij De Loods is veel kwaliteit en kunde aanwezig over zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Maar wat ik vooral positief onderscheidend vind, is de combinatie van PROCES en INHOUD. Die combinatie bij één club en één contactpersoon dat is 2-in-1 en dat voegt echt iets toe.”

Bouwkundige opname

Foto bouwkundige opname

We zijn ongeveer een maand bezig geweest om alles in te meten en de bestaande toestand in kaart te brengen. Ik geniet daar echt van. Een mooi monumentaal gebouw met dito detailleringen. Het is een voorrecht om met verschillende mensen en partijen in zo’n fijne omgeving te kunnen werken.

Leo van Soest, projectleider De Loods

Open communicatie een tweede natuur

Trappenhuis

behoud bestaande trappenhuis

Wouter Hertogs

Die openheid en transparantie bevestigt Damie van Vianen, projectleider bij Nico de Bont. “Bij ons geen ouderwetse werkwijze. Wij geloven in kennisdeling en openheid over bijvoorbeeld de prijsvorming. Dit is de basis voor vertrouwen en de fijne samenwerking die we met De Loods gehad hebben. De Loods was gedurende de ontwerp- en realisatiefase echt de verbindende partij.”

Het is mij in positieve zin opgevallen dat De Loods sterk is in het maken van een uitvoerbaar ontwerp. Ze luisteren naar en raadplegen hun bouwteampartners. Dat is echt geen vanzelfsprekendheid. Een sprekend voorbeeld was het behoud van de bestaande balklagen in het Pensionaat en Juvenaat. Het bleek geen haalbare kaart en wij hebben een ander voorstel doorgerekend en voorgelegd. Natuurlijk gaat het verwijderen van zo’n oude balklaag tegen onze natuur in. Maar als je vanuit je hart naar herbestemmen kijkt, was dit de beste oplossing om het plan te realiseren. Bij De Loods dachten ze hier ook zo over.

Damie van Vianen, Projectleider Nico de Bont

Eikenburg met bewondering onthaald en (her) ontdekt

Maar veel belangrijker is dat het nieuwe Eikenburg met bewondering is onthaald en (her)ontdekt door de stad. De verhalen over de rijke historie zweven nog steeds rond en nieuwe bijzondere verhalen zullen zeker ontluiken. Fijn om daar een bijdrage aan te leveren.