Sjoerd Raaijmakers

“Mooi om te ervaren hoe snel je als jonge architect leert en wordt gevormd door de praktijk. Toen ik net van de TU kwam, waren mijn ontwerpen enorm strak en zakelijk; vorm volgde functie en esthetiek zat ‘m in mijn ogen volledig in hoe goed een ontwerp was doordacht. Mijn werk bij De Loods en gesprekken met collega’s hebben mijn opvattingen toch meer genuanceerd. Nu ik voor het eerst een gebouw in baksteen ontwerp, ontdek ik hoe detail en structuur in een gevel een gebouw kunnen doen aansluiten bij de omgeving. En hoe die een ontwerp duurzaam in de zin van tijdloos kunnen maken. Dat vind ik fantastisch in het werk van een architect als David Chipperfield. Hoe die bijvoorbeeld op een heel eigentijdse manier baksteen toepast om een connectie te maken tussen een ontwerpen zijn context.”

“Naast sport en muziek (Sjoerd speelt trombone in de ska/hiphop/balkan band De Phillies; check Facebook!) is architectuur absoluut mijn passie. Daarbij gaat het me om de technische en creatieve kant van het vak, maar óók om het maatschappelijke aspect. Datgene wat ik bedenk, wat ik maak, moet uiteindelijk iets betékenen voor mensen. Een ontwerp, een gebouw is pas geslaagd als mensen het omarmen. En dat past naadloos in de architectuuropvatting van De Loods.”

Functie

architect

Als architect mag je best aansluiten bij de traditie, maar om nou iets klakkeloos te kopiëren uit het verleden … ?!

Alle medewerkers