Fons Smid

“Na 16 jaar directeur geweest te zijn van deze club heb ik eind 2016 het stokje overgedragen. Met alle vertrouwen, omdat ik weet dat de coöperatieve grondslag van De Loods zorgvuldig zal worden bewaakt. Dat is niet altijd even makkelijk; de zoektocht naar nieuwe collega’s die in hun werk het toevoegen van maatschappelijke waarde voorop stellen is moeizaam. De beloning voor het werk bij De Loods is eerder gericht op, gezamenlijke verantwoordelijkheid en de vrijheid om eigen initiatief te nemen en te ondernemen dan op maximaal financieel gewin.”

“Wie bij De Loods werkt, heeft een bepaalde sociaal-maatschappelijke kijk op de wereld. Die neem je onvermijdelijk mee in je projecten. De manier waarop wij hier met elkaar omgaan – op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid, gestuurd door andere zaken dan enkel financieel gewin – bepaalt ook de manier waarop we met opdrachtgevers, bewoners en gebruikers omgaan. Hoe kunnen wij de belangen van de bewoner/gebruiker optimaal bedienen, binnen de randvoorwaarden waarbinnen de opdrachtgever zijn project moet realiseren? Die zoektocht, daar zijn we bij De Loods sterk in!”

“Ik vind dat architectuur ook moet gaan om duurzaamheid. Het plaatje, de uitstraling, bepaalt immers of een bouwwerk langdurig interessant wordt gevonden en dus letterlijk kan voortduren. Wij maken iets met een bepaalde functionele en technische levensduur. Voor ons is het daarbij vanzelfsprekend dat het qua looks net zo lang mee moet gaan!

Functie

Projectleider | adviseur

Het gaat er altijd om dat je de juiste balans vindt tussen de belangen van de bewoner en die van de opdrachtgever.

Alle medewerkers