Eva Pabon

“In de basis ben ik een echte maker. Als ik geen gebouwen zou ontwerpen, zou het wel iets anders zijn. Geef je me de kans om iets te ontwerpen, dan grijp ik die met beide handen aan.

Ik zie mijn rol als ontwerper ook als belangenbehartiger. Op de weegschaal liggen de wensen van de opdrachtgever, de technische mogelijkheden en financiële randvoorwaarden. Maar ook partijen die in het ontwerpproces niet voor zichzelf kunnen spreken krijgen een stem. Kunnen we de toekomstige bewoners nèt dat beetje meer geven? Zorgen dat de buren straks trots door hun wijk lopen? Als architect heb je de unieke rol dat je pleit voor de kwaliteit van het gebouw zelf. Een ontwerp dat zich sympathiek voegt in zijn omgeving; de tand des tijds kan doorstaan en er gewoon goed uitziet.

Om al die aspecten succesvol te verenigen heb je elkaar nodig. De Loods heeft veel expertise in huis, waardoor we integraal en multidisciplinair kunnen werken. Dat zijn mooie woorden, maar in de praktijk betekent het gewoon dat we elkaar aanvullen, het totaalplaatje in de gaten houden en op alle vlakken kunnen meedenken. Die samenwerking leidt echt tot betere gebouwen.”

Functie

architect

We werken integraal en multidisciplinair; we vullen elkaar aan, houden het totaalplaatje in de gaten en kunnen op alle vlakken meedenken. Die samenwerking leidt echt tot betere gebouwen.”

Alle medewerkers