Ons verhaal oud

We vertellen graag wie we zijn, wat ons beweegt en wat we doen. Zo krijg je immers een beter beeld over de mensen achter De Loods en waarom wij doen wat we doen.

 

De coöperatieve gedachte zorgt voor een enorme betrokkenheid en gedrevenheid, voor enthousiasme en ondernemerschap 

Allemaal een stem

We zijn een coöperatie. Iedereen heeft een stem en die wordt ook daadwerkelijk gehoord. Verantwoordelijkheid en zeggenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij De Loods. Het is fijn om te zien dat het gevoel van toewijding, eigenaarschap, en enthousiasme binnen ons team steeds sterker wordt. De positieve energie en saamhorigheid spat ervan af en dat reflecteert ook op onze opdrachtgevers en de gebruikers van hun gebouwen. Zo kunnen we uitblinken in wat we doen.

Een fijne werkomgeving

In 2004 verhuisden we naar onze huidige werkplek, het voormalige klooster Mariëngaarde in Aarle-Rixtel. Van buiten al opgeknapt maar van binnen nog zonder sfeer en ruimtelijke verhouding. Vanuit respect voor het bestaande maakten we de oude kloostergang weer zichtbaar en brachten we licht en ruimte in. Met sfeervolle werkplekken die per verdieping hun eigen karakter hebben. Zo creëerden we in het oude meisjespensionaat van de Zusters van Liefde een omgeving die onze werkwijze treffend karakteriseert: open, betrokken, creatief, in constante dialoog met gebruikers en elkaar. Eigenschappen die piekfijn aansluiten bij ons coöperatief gedachtengoed.

Multidisciplinaire regisseurs

Vrij vertaald doen wij eigenlijk allesbehalve bouwen. Waar onze klanten zitten met vraagstukken over de invulling van een locatie of voorziening, staan wij klaar met passende antwoorden. De Loods pakt binnen de gestelde voorwaarden het hele ontwikkel- en bouwtraject op. Van visieontwikkeling naar stedenbouwkundig ontwerp tot de complete engineering.

In tegenstelling tot andere bureaus bieden we meer dan één onderdeel in de keten aan. Wij geloven in een integrale aanpak. Samen met klanten, stakeholders en gebruikers in een zo vroeg mogelijk stadium sparren over de beste oplossingen in ontwerp. Nadenken over innovatie en duurzaamheid. Vanuit een realistisch kostenoogpunt. Regievoering op het complete bouwproces.

Dat is De Loods op zijn best.

Experimenteren

Ons streven naar duurzaamheid raakt niet alleen technische en financiële aspecten. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in alles wat we doen. Bij De Loods vinden we het daarom logisch om de milieubelasting van bouwen en gebouwen te beperken tot een minimum. We werken dan ook graag mee aan innovatieve experimenten om dit voor elkaar te krijgen.

Het consortium met de partners Dubotechniek Comfortsystemen, St. Trudo, Van Asperdt Onderhoud en Beheer en De Loods architecten en adviseurs is een mooi voorbeeld van innovatie. Onder de naam “De Ombouwers” hebben we het concept “Full Electric” (gestandaardiseerde en geoptimaliseerde totaalpakketten) ontwikkeld om tijdens bewoning een woning individueel aardgasvrij te maken.

Alle medewerkers