Oplossingen waar iedereen beter van wordt

Onderhoud woongebouw De Ligt in Veldhoven

 

Een opdracht is niet altijd afgebakend; soms is de vraag open. Een mooi voorbeeld hiervan is woongebouw De Ligt in Veldhoven, met een leegstaand zorgsteunpunt dat via een droogloop gekoppeld is aan de woongebouwen die aan onderhoud toe waren. De vraag van Woonstichting Thuis was: Hoe pakken we dit aan vanuit onze strategische visie? Luisteren is één, begrijpen is twee, de oplossing is drie Het team van De Loods zit het liefst vanaf de start met alle betrokken partijen aan tafel. Zolang de plannen nog niet in steen zijn gehouwen, is er lucht voor inbreng en dialoog. En vooral ruimte om samen andere en mogelijk betere keuzes te overwegen. In een dergelijke situatie is De Loods pas echt van meerwaarde. Wat betreft De Ligt is er geluisterd naar de wensen van zowel de bewoners als de opdrachtgever. Al snel bleek dat er een duidelijk verschil was in de praktische wensen van de bewoners enerzijds en de strategische visie van de woonstichting anderzijds.

WAAROM ZOU JE WEGHALEN WAT GOED IS?

De Loods stelt altijd verschillende varianten en oplossingen voor op basis van (technisch) onderzoek en gesprekken met alle betrokken partijen, hoe groot of klein een opdracht ook is. Dat gebeurt in de vorm van zogenoemde scenario’s. Daarin worden van alle betrokken partijen zoveel mogelijk wensen meegenomen. Elk scenario is onder andere voorzien van een kostenoverzicht, beeld, (on)mogelijkheden, randvoorwaarden en de technische haalbaarheid. Georgeanne van Liebergen (projectleider): “Tijdens het onderzoek kwamen we ook onbenutte kansen tegen die het plan omgooiden. Steigerbouw (per definitie duur) bleek nodig te zijn voor het onderhoud van het dak. Maar we wisten ook dat over een x-aantal jaar de beplating van de bovenste verdieping aan de beurt was. Waarom dan niet alles in één keer doen? De steigers staan er al en het levert meteen een energetisch voordeel op voor de bewoners. Die kosten bespaar je dan.”

PROBLEMEN KOSTEN MEESTAL GELD

Voordat De Loods plannen definitief ontwikkelt, wordt de situatie tot in detail in beeld gebracht. In het geval van De Ligt bleek belangrijke informatie te ontbreken. Georgeanne: “Als we ontwerpen vanuit een verkeerde basis, komen er gedurende het proces geheid hindernissen bovendrijven. En hindernissen kosten meestal geld. Dat kan je voor zijn door in de voorbereidingsfase goed onderzoek te doen. Als blijkt dat de standpunten van bewoners en opdrachtgever te ver uit elkaar liggen gaan we de dialoog aan. We overtuigen met gedegen onderbouwingen en berekeningen. Pas als er sprake is van overtuigende voorstellen en je hebt – zoals bij De Ligt – ook nog eens de bewoners aan je kant, wordt er een klap op gegeven. Dat proces gaat niet over één nacht ijs.”

GOED ONDERZOEK LOONT

Door middel van een quickscan worden alle vinkjes gezet. Mark Gommans (bouwkundig medewerker): “Dat is de vertaalslag van theorie naar praktijk. In deze fase zoeken we alles uit en nemen we de eventuele laatste onzekerheid weg. Daarin gaan we ver. We kijken naar de kleinste dingen. Op de eerste plaats stellen we ons de vraag; wat vraagt het gebouw? Ook kijken we naar de behoeften van de bewoners. In het geval van De Ligt bleek bijvoorbeeld dat de bewoners veel meer gebaat zijn bij geïsoleerd zonwerend glas – dat ook binnen de gestelde norm valt – dan het duurdere HR triple glas.”

VAN TEKENING NAAR PRAKTIJK

De Loods maakt alles tastbaar voor opdrachtgever en bewoners. Elke belangrijke beslissing wordt teruggekoppeld en helder beargumenteerd. In elke fase van het ontwikkeltraject overtuigt De Loods met argumenten en berekeningen. Georgeanne: “Door een probleem van verschillende kanten te bekijken leggen we sneller de beste verbindingen en creëren we de beste passende oplossingen binnen de kaders van de opdracht. Maar als een betere oplossing buiten die kaders ligt, vinden we hem ook en stellen we hem ook voor. Onderbouwd en beargumenteerd.”

Volgens Leon van Kessel (technisch tekenaar) is het definitief ontwerp het sluitstuk. De aannemer kan vervolgens aan de slag. “De Loods voert het hele traject uit, behalve het bouwen. We zorgen wel dat er een plan ligt waar een aannemer goed mee aan de slag kan.”

“In elke keuze die De Loods maakte was het verbeteren van het woon- en leefcomfort van de bewoners het uitgangspunt.”

DE BEWONERS BLEKEN GELUKKiG TE ZIJN MET DE DROOGLOOP

Ze kunnen altijd, ongeacht de weersomstandigheden van gebouw A naar gebouw B. De droogloop wilden ze absoluut niet kwijt. Tegelijkertijd had de opdrachtgever de droogloop juist niet in de visie opgenomen, waardoor de gebouwen los van elkaar zouden komen te staan. Bovendien vormt de gang voor de bewoners ook een barrière naar het naastgelegen winkelcentrum, zodat er geen parkeeroverlast is. Kortom, een toekomstgerichte visie. Logisch voor de opdrachtgever, maar daar waren de huidige bewoners niet direct mee geholpen.

Alle medewerkers